N° visitatori

Предплатената карта “ използвай и изхвърли” :TAKITIME.

Картата “използвай и изхвърли” (или “индивидуален апарат за измерване престоя на автомобила”) може да бъде програмирана да намалява стойността си, изработена е от ABS материал, който може да бъде обработен отново,има ярък и добре видим на разстояние цвят, дори и през нощта. Винаги е “на показ”: окачена е на огледалото за обратно виждане или на страничните закачалки.
Това е единственият съществуващ инструмент за събиране на таксата за паркиране, който позволява да се заплаща реалното използуване с прецизност до минутата.

 

Въвеждането на една “виртуална” система за заплащане на престоя, носи многобройни предимства:

На финансово ниво :

 • cash flow:голям предварителен приход (предварително е платена)
 • подобрява финансово-икономическото управление на предприятието
 • инвестиране с незабавното възвръщане на средствата от предварителното продаване на дистрибутори

 

на управленческо и оперативно ниво :

 • сигурен приход
 • намаляване на спорните дела
 • по-малко отбягване за заплащане (възвръщане на сумата при опит за неизаплащане за малко минути престой)
 • намаляване на средствата за администриране и обработката на наличните пари
 • нулев риск за фалшифициране
 • положителен психологичен ефект върху клиента, който има възможността да заплати престоя при действителното използуване на минута
 • Отрицателно въздействие върху околната среда = Нула
 • Увеличава възможността за редуване, за престой, увеличава приходите


Takitime позволява заплащането на всякакъв вид почасова линеарна тарифа, като се започне от 0,20 лева до 5,00 лева/час. Въвеждайки почасовата тарифа може да се види останалия кредит, изчислен въз основа на избранатаа тарифа (например при една платка с 50 лева стойност, ще се видят 50часа/престой от 1лев/h; 100часа престой при тарифа от 0,50/h и т.н.).


Един led отбелязва когато е изчерпан кредита.

Също така има и някои програмирани функции, като: автоматичното спиране при изтичане на предварително избраното време от страна на клиента и автоматично пускане при предварително избраното време. Визуализирането върху дисплея е много опростено, като използуването: всичко се командва само с три пулсанта, с които в зависимост от комбинацията е възможно да се: включи и изключи уреда за измерване на престоя, избере часовата тарифа, визуализира останалия кредит, избере автоматичното включване и/или изключване.


- размари 52 mm x 84 mm. X 4mm ca.
- Материал: ABS материал, който е издържлив на удари и може да бъде
отново преработен
- Цвят: оранжева основа +3 сини бутона, или синя основа +оранжеви
бутона
- Бутона: n. 3
- Достъп до паметта: не позволен
- Дисплей: LCD неотразяващ светлината екран
- Led: червена лампичка със сигнал за изчерпан кредит
- Батерия: 3 години
- Атмосферна температура: от -20° до +65° C
- Относителна влажност на въздуха около 95%
- При включванете: визуализира се последната потвърдена зона за
паркиране
- Програмиране на зоната за паркиране и на тарифата
- Визуализиране на избраната тарифа и на оставащото време за престой
- Изключване при изтичане на времето за престой ( програмирано) и при
мануалено изключване
- Автоматично изключване след 10 секунди престой
- Автоматично изключване след максимална дейност : 10 h
- От включването 1-вата минута не се отчита
- Тарифи: в левове с 2 десетици, линеарни и ,увеличаващи се ( от, 0,20 до 5,00) на 0,1 в 0,1 и на 0,10 в 0,10 при постоянно налягане
- Номинална стойност: 50 лева и 25 лева
- Закачалка за закачване към огледалото + страничните закачалки
- Прогресивна алфанумерично отчитане и персонализация
- Единични опаковани платки и гаранция

Безопасност: Takitime има един защитен software и вътрешен електронен клип, който е бил потопен в една смола, която не позволява изваждането или манипулирането му.

Забележка: Takitime е един продукт със запазена марка

 
Rossitecnica consiglia...
Банер
Chi è online
В момента има 4 посетителя в сайта